ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 17/2023 – DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód oraz ciekły azot

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu oraz ciekły azot przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

17_2023_Zapytanie

17_2023_Załączniki_1_2_3_4

REQUEST FOR PROPOSAL No. 16/2023-DUBs – In vitro studies for pharmaceutical safety and determination of ADME parameters

The order is carried out as a part of the project titled:
⎯ DUBs: „RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DEUBIQUITINASE INHIBITORS IN ANTITUMOR IMMUNOTHERAPY” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle

Molecure is looking for a Contractor ready to perform:

In vitro safety studies for pharmaceutical safety and determination of ADME parameters (Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion) for small molecule compounds within 7 months from the validation of the agreement.

16_2023_DUBs_request_ENG

16_2023_DUBs_appendicies_ENG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 16/2023-DUBs – Ocena bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz ADME

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz wyznaczaniu parametrów ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

16_2023_DUBs_zapytanie

16_2023_DUBs_załączniki

ANNOUNCEMENT OF TENDER RESULTS – Request For Proposal No. 04/2023-ABM

OBJECT FOR THE REQUEST: Providing professional advisory services in the field of regulatory affairs related to clinical development of a drug candidate (OATD-01) and preparation and submission of clinical trial application to the US regulatory bodies.

After collecting all the information regarding the request for proposal and after analyzing the completeness of the offers, the Tender Commission concludes that the most advantageous offer meeting all the requirements contained in the request has been presented by:

Specialized Medical Services-oncology B.V.
Address: Stationsplein Noord-Oost 438,
1117 Schiphol, The Netherlands

Total net price of the order execution: 239 959,00 EUR

The Commission recommends the Management Board to perform the order in accordance with the offer submitted by this Contractor.

ANNOUNCEMENT OF TENDER RESULTS – Request For Proposal No. 03/2023-ABM

OBJECT FOR THE REQUEST: Preparation and comprehensive execution of the phase II, Proof-of-Concept, clinical trial in order to assess efficacy, pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of chitinase inhibitor OATD-01 in patients with active pulmonary sarcoidosis.

After collecting all the information regarding the request for proposal and after analyzing the completeness of the offers, the Tender Commission concludes that the most advantageous offer meeting all the requirements contained in the request has been presented by:

Orion Santé Sarl
Centre d’Affaires La Boursidière, Bâtiment le Jura, 2ème étage,
BP 141, 92357, Le Plessis Robinson cedex, France

Total net price of the order execution: 10,060,495.52 EUR

The Commission recommends the Management Board to perform the order in accordance with the offer submitted by this Contractor.

REQUEST FOR PROPOSAL No. 04/2023-ABM – Regulatory services – SUBMISSION DEADLINE PROLONGED

The order is carried out in connection with the preparation of an application for co-financing as part of the competition: Development of targeted or personalised medicine based on nucleic acid and small molecule compounds-based medicinal products _ABM/2022/6, financed by the Medical Research Agency and in line with Call for proposals Regulation of the competition.

We hereby look for a Contractor ready to perform the Project: Providing professional advisory services in the field of regulatory affairs related to clinical development of a drug candidate (OATD-01) and preparation and submission of clinical trial application to the US regulatory bodies.

Please find attached the following documents:

04_2023_Regulatory process_Request

04_2023_Regulatory process_Appendices_2_3_6_7

04_2023_Appendix 1_CDA_PL_ENG_2022_osoba_prawna

We kindly inform, that we have decided to extend the submission deadline. The new deadline is February 20, 2023, 6 p.m. (18:00) CET. The change is marked in red and appropriately crossed out.

04_2023_Regulatory process_Request_submission deadline extended

We kindly inform, that we have decided to extend the submission deadline. The new deadline is February February 21, 2023 12:00 PM (CET). The change is marked in green and appropriately crossed out.

04_2023_Regulatory process_Request_submission deadline extended

REQUEST FOR PROPOSAL No. 03/2023-ABM – Phase II, Proof-of-Concept, clinical trial

The order is carried out in connection with the preparation of an application for co-financing as part of the competition: Development of targeted or personalised medicine based on nucleic acid and small molecule compounds-based medicinal products _ABM/2022/6, financed by the Medical Research Agency and in line with Call for proposals Regulation of the competition.

We hereby look for a Contractor ready to perform the Project: Preparation and comprehensive execution of the phase II, Proof-of-Concept, clinical trial in order to assess efficacy, pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of chitinase inhibitor OATD-01 in patients with active pulmonary sarcoidosis.

Please find attached the following documents:

03_2023_KITE_CRO_Request

03_2023_Appendix 1_CDA_PL_ENG_2022_osoba_prawna

03_2023_KITE_CRO_Appendices_2_3_6_7

On February 7, 2023, the Ordering Party updated the Appendix 7. The changes are marked in red and appropriately crossed out.

03_2023_KITE_CRO_Appendix_7_update

The Ordering Party provides answers to questions send by 09/02/2023 12:00 PM (CET).
03_2023_Questions to the Request for Proposal

Ogłoszenie wyników postępowania nr 01/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR dla laboratorium chemicznego w Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

całkowita wartość netto zamówienia: 53 920,00 zł

Wyłoniony Dostawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.