Ogłoszenie wyników postępowania nr 76/2019 – DUBs – krystalografia

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegającej na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz oraz analizy strukturalnej 10 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

Ogłoszenie wyników postępowania nr 73/2019 – DUBs – konsultacje eksperckie

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych nad deubikwitynazami, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w testach na komórkach układu immunologicznego i w modelach immuno-onkologicznych.

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2018 – ARG: Dostawa laboratoryjnego mikroskopu odwróconego zapewniającego obserwację w nowym kontraście EMBOSS i fluorescencji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2018 – ARG

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawę laboratoryjnego mikroskopu odwróconego zapewniającego obserwację w nowym kontraście EMBOSS i fluorescencji

Zapytanie ofertowe 15_2018

Załączniki do zapytania 15_2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 21/2018 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 21/2018 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

 W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

 

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

 Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia

zapytanie ofertowe 21_2018

załączniki do zapytania 21_2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2018 – IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2018 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektów:

IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę (POIR.01.01.01-00-0551/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Różne rodzaje hodowli komórek epitelialnych w systemie powietrze-płyn (ang. air-liquid intephase, ALI) wraz z medium do ich hodowli –  dostawy sukcesywne przez okres realizacji projektów – maksymalnie do 30/06/2020

Zapytanie ofertowe 20_2018

załączniki do zapytania 20_2018    

Warsaw 12/03/2018

Request for Offers No. 20/2018 – IBD The order carried out as a part of the projects titled:

IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)

IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to provide:

Different types of epithelial cell cultures in the air-liquid interphase (ALI) system  with the medium for their cultivation – successive deliveries for the duration of projects up to 30/06/2020

Request for offers 20_2018

appendices to request 20_2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2018 – IBD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2018 – IBD 

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa przeprowadzenia audytu Good Clinical Practice w ośrodku badawczym z zakresu badania klinicznego

Zapytanie ofertowe 8_2018

załączniki do zapytania 8/2018 – IBD 

   

Warsaw 09/03/2018

Request for Offers No. 8/2018 – IBD The order carried out as a part of the project titled:

IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:

Good Clinical Practice audit

Request for offers 8/2018 – IBD

Appendices to request 8_2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 14/2018 – IBD/IPF/YKL40

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 14/2018 – IBD/IPF/YKL40

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy na każdym etapie rozwoju leku aż do pierwszych faz badań klinicznych

 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Douglas W.P. Hay

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2018 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 27/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2018 – ARG

 W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:

Zakup przystawki Head-Space wraz z wyposażeniem dla laboratorium analitycznego w Warszawie

Zapytanie ofertowe 16_2018

Załączniki do zapytania 16_2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 17/2018 – IBD

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 27/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 17/2018 – IBD

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych astmy.  

Zapytanie ofertowe 17_2018

Załączniki do zapytania 17_2018

Warsaw 27/02/2018

Request for Offers No. 17/2018 – IBD

The order carried out as a part of the project titled:

IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:

Professional consulting and advice on in vivo efficacy studies of new compounds developed by OncoArendi using in vivo models of asthma i.e. unique humanized models that reflect pathophysiology of human bronchial asthma; data analysis and interpretation with regard to translational potential  

 Request for offers 17_2018

Appendices to request 17_2018    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]