Licytacja świąteczna!

Cieszymy się, że bierzesz udział w Świątecznej Licytacji!
Wszystkie wylicytowane środki przekażemy fundacji Gdy Liczy się Czas na projekt Piżama Centrum.

Życzymy powodzenia w licytacjach i wspaniałej zabawy!


Aby wziąć udział w Licytacji Świątecznej prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę wyraża się poprzez wysłanie na adres news@molecure.com wiadomości o poniższej treści (nie wymaga odrębnego podpisu odręcznego):

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na nieodpłatne przetwarzanie przez Molecure Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (w postaci imienia oraz nazwiska oraz adresu e-mail) w celu wzięcia udziału w Licytacji Świątecznej.
Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności wyrażania zgody oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.   


Biorąc udział w licytacji akceptujesz jej regulamin.

Zaloguj się niżej, aby rozpocząć licytacje.