Search Results for: firma+galapagos

Firma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego w celu oceny potencjalnych interakcji farmakokinetycznych GLPG4716

Firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746), mającego na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami

Read more

OncoArendi i Galapagos nawiązują wyłączną współpracę w zakresie zastosowania inhibitorów chitynaz w chorobach włóknieniowych

Mechelen, Belgia i Warszawa, Polska, 5 listopada 2020, 22:15 CET – Galapagos NV (Euronext i NASDAQ: GLPG) i OncoArendi Therapeutics SA (GPW: OAT) poinformowały o podpisaniu umowy o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację

Read more

Molecure odzyska globalne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz (OATD-01)

W następstwie trwającego przeglądu strategii przez Galapagos, Molecure odzyska wszystkie prawa do cząsteczki OATD-01, związane z nią dane, prawa własności intelektualnej oraz wytworzoną substancję aktywną i tabletki Spółka dokona oceny pierwotnej strategii rozwoju klinicznego OATD-01 we

Read more

Nancy Van Osselaer

Dr Nancy Van Osselaer posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju leków uzyskane na kierowniczych stanowiskach w globalnych firmach farmaceutycznych. Do niedawna Dr Van Osselaer pracowała w Galapagos NV (Belgia) jako Wiceprezes odpowiedzialny za strategię i rozwój

Read more

Nancy Van Osselaer, PhD

Dr Nancy Van Osselaer posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju leków uzyskane na kierowniczych stanowiskach w globalnych firmach farmaceutycznych. Do niedawna Dr Van Osselaer pracowała w Galapagos NV (Belgia) jako Wiceprezes odpowiedzialny za strategię i rozwój

Read more

OncoArendi Therapeutics raportuje kontynuację dynamicznego rozwoju w 2021 roku

Istotna umowa o współpracy ze światowej klasy Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w celu przyspieszenia  rozwoju platformy leków małocząsteczkowych modulujących funkcje mRNA Na 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie fazy I/II badania klinicznego dla

Read more

Innowacyjny startup staje się liderem nowoczesnej biotechnologii – OncoArendi w 10. rocznicę istnienia zmienia się w Molecure

OncoArendi Therapeutics nie zwalnia tempa rozwoju. Spółka ma za sobą pierwszą dekadę działalności, w której odniosła wiele sukcesów oraz potwierdziła swój model biznesowy, zawierając przełomową umowę licencyjną. Firma weszła w nowy obszar badawczy, rozwijając cząsteczki celujące

Read more

OncoArendi Therapeutics zawarło umowę opcji na licencję wyłączną z Uniwersytetem Michigan (University of Michigan)

Umowa opcji dotyczy nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na dalszy rozwój inhibitorów nowego białka o działaniu przeciw-włóknieniowym Wzmocnienie portfela projektów spółki w obszarze chorób włóknieniowych, w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) 11 marca 2022 r. - OncoArendi

Read more

OncoArendi Therapeutics istotnie przybliża się do rozpoczęcia badania klinicznego pierwszej fazy dla związku OATD-02

Spółka OncoArendi otrzymała z Europejskiej Agencji Leków (EMA) doradztwo naukowe (ang. scientific advice) dotyczące rozwoju klinicznego OATD-02 oraz podpisała umowę z firmą BIOMAPAS na kompleksową organizację I fazy badania klinicznego, dla związku OATD‑02 u pacjentów z różnymi

Read more
This site is registered on wpml.org as a development site.