Search Results for: badania+kliniczne

Molecure składa do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy w Unii Europejskiej i Norwegii dla kandydata klinicznego OATD-01 w leczeniu sarkoidozy płuc

OATD-01 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem chitotriozydazy 1 (CHIT1) o potencjale modyfikującym przebieg choroby w sarkoidozie i innych śródmiąższowych chorobach płuc W lipcu 2023 Molecure otrzymała od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) „zielone światło”

Read more

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) daje „zielone światło” dla rozpoczęcia II fazy badania klinicznego OATD-01, flagowego programu Molecure

Molecure ma otwartą drogę do rozpoczęcia badania klinicznego w Stanach Zjednoczonych, będzie to badanie typu „proof-of-concept in human” - pierwsze na świecie podanie OATD-01 pacjentom z sarkoidozą płuc W najbliższych tygodniach Molecure złoży wniosek do Europejskiej

Read more

Molecure zawiera umowę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla swojej flagowej cząsteczki OATD-01, wykonując kolejny istotny krok w rozwoju tego programu

Umowa z Simbec-Orion obejmuje zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego fazy II typu proof-of-concept u pacjentów z sarkoidozą płuc Rozpoczęcie fazy II OATD-01 w ramach wieloośrodkowego i międzynarodowego (w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej) badania klinicznego

Read more

RB nr 18 Zawarcie umowy na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenia badania klinicznego drugiej fazy typu ‘Proof-of-Concept’ dla związku OATD-01

Read more

RB nr 45 Uzyskanie od właściwego Urzędu pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02

Read more

Molecure rozpoczyna rozwój kliniczny nowego podwójnego inhibitora arginazy OATD-02 w leczeniu nowotworów po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badania klinicznego w Polsce

OATD-02 to doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) w terapiach przeciwnowotworowych Pod koniec 2022 roku Spółka planuje rozpoczęcie fazy I badania klinicznego w celu określenia profilu bezpieczeństwa i

Read more

RB nr 39 Informacja o uzyskaniu od właściwej komisji bioetycznej pozytywnej opinii w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02

Read more

RB nr 33 Informacja nt. złożenia wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie pierwszego badania klinicznego związku OATD-02

Read more

Molecure złożyło wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla cząsteczki OATD-02, innowacyjnego podwójnego inhibitora arginazy rozwijanego w terapiach przeciwnowotworowych

OATD-02 to doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) w terapiach przeciwnowotworowych Po udzieleniu pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego, Molecure planuje pod koniec 2022 roku rozpoczęcie I fazy badania

Read more
This site is registered on wpml.org as a development site.