Search Results for: badania+kliniczne

Molecure otrzymuje zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy (KITE) dla kandydata klinicznego OATD-01 w leczeniu sarkoidozy płuc w krajach Unii Europejskieji Norwegii

Uzyskanie zgód urzędów regulacyjnych w Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii umożliwia przeprowadzenie II fazy badania klinicznego OATD-01 w ośrodkach zlokalizowanych w tych krajach Pierwsze podanie OATD-01 na terenie Unii Europejskiej i Norwegii planowane jest w

Read more

Molecure złożyło nowy wniosek o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego II fazy dla kandydata klinicznego OATD-01 w krajach Unii Europejskiej i Norwegii

Molecure złożyło ponownie wniosek o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla OATD-01 w Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii. Spółka zaproponowała Danię jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy w procesie oceny wniosku. W poprzedniej procedurze

Read more

Molecure przygotowuje aktualizację wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy dla kandydata klinicznego OATD-01 w krajach Unii Europejskiej i Norwegii

W obecnej procedurze zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego II fazy dla OATD-01 wyraziły komisje etyczne w Grecji, Niemczech, Francji, Danii, Polsce oraz Norwegii Odmowną decyzję dla badania wydał polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz

Read more

Molecure składa do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy w Unii Europejskiej i Norwegii dla kandydata klinicznego OATD-01 w leczeniu sarkoidozy płuc

OATD-01 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem chitotriozydazy 1 (CHIT1) o potencjale modyfikującym przebieg choroby w sarkoidozie i innych śródmiąższowych chorobach płuc W lipcu 2023 Molecure otrzymała od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) „zielone światło”

Read more

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) daje „zielone światło” dla rozpoczęcia II fazy badania klinicznego OATD-01, flagowego programu Molecure

Molecure ma otwartą drogę do rozpoczęcia badania klinicznego w Stanach Zjednoczonych, będzie to badanie typu „proof-of-concept in human” - pierwsze na świecie podanie OATD-01 pacjentom z sarkoidozą płuc W najbliższych tygodniach Molecure złoży wniosek do Europejskiej

Read more

Molecure zawiera umowę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla swojej flagowej cząsteczki OATD-01, wykonując kolejny istotny krok w rozwoju tego programu

Umowa z Simbec-Orion obejmuje zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego fazy II typu proof-of-concept u pacjentów z sarkoidozą płuc Rozpoczęcie fazy II OATD-01 w ramach wieloośrodkowego i międzynarodowego (w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej) badania klinicznego

Read more

RB nr 18 Zawarcie umowy na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenia badania klinicznego drugiej fazy typu ‘Proof-of-Concept’ dla związku OATD-01

Read more

RB nr 45 Uzyskanie od właściwego Urzędu pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02

Read more

Molecure rozpoczyna rozwój kliniczny nowego podwójnego inhibitora arginazy OATD-02 w leczeniu nowotworów po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badania klinicznego w Polsce

OATD-02 to doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) w terapiach przeciwnowotworowych Pod koniec 2022 roku Spółka planuje rozpoczęcie fazy I badania klinicznego w celu określenia profilu bezpieczeństwa i

Read more