Reynold A. Panettieri Jr.

Reynold A. Panettieri, Jr, M.D., jest profesorem medycyny, Dyrektorem Airways Biology Initiative and Comprehensive Asthma Program oraz Zastępcą Dyrektora Center of Excellence in Environmental Toxicology na University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. Jego zainteresowania koncentrują się na funkcji mięśni gładkich układu oddechowego chorych na astmę oraz na molekularnych i komórkowych mechanizmach działania i rozwoju mięśni gładkich dróg oddechowych. Jest głównym badaczem kilku grantów finansowanych przez NIH (National Institut of Health), wielu badań klinicznych oraz pełni funkcję dyrektora programu grantowego badającego nowe podejścia do modulacji funkcji receptorów GPCR. Jest autorem ponad 410 recenzowanych publikacji.

Dr Panettieri jest laureatem licznych wyróżnień i nagród, w tym the Robert E. Cooke Memorial Lectureship at the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual Meeting, Joseph R. Rodarte Award for Scientific Distinction i Award Recognition for Scientific American Thoracic Society oraz członkiem honorowych wielu towarzystw, w tym American Society for Clinical Investigation, Association of American Physicians, National Asthma Education Program of the National Heart, Lung, and Blood Institute, oraz American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Jest także aktywnym członkiem wielu amerykańskich towarzystw naukowych, w tym American College of Chest Physicians i American Thoracic Society. W 2013 r. dr Panettieri został wybrany przewodniczącym Respiratory Structure and Function Assembly of the American Thoracic Society.