Marta Dudek

Dr Marta Dudek ukończyła medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i uzyskała tytuł lekarza w 2012 roku. Pracowała z pacjentami onkologicznymi przez 8 lat. Posiada doświadczenie w chemioterapii guzów litych (głównie przewodu pokarmowego) jak i nowotworów układu krwiotwórczego. Równocześnie z praktyką lekarską prowadziła badania naukowe z pogranicza nauk biomedycznych, dotyczące m.in. RNA, włóknienia oraz kacheksji nowotworowej.  W 2017 roku została doktorem nauk biologicznych w dziedzinie biochemii, po studiach doktoranckich w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, we współpracy z CeNT UW. Staż podoktorski odbyła na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. Dr Dudek w 2020 roku uzyskała także tytuł specjalisty onkologii klinicznej.