Marcin Jan Szumowski

Marcin ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami badawczymi i inwestycyjnymi w branży biotechnologicznej oraz diagnostyki medycznej (ang. Life Science). Łącznie prowadził ponad 40 projektów B+R o łącznym budżecie ponad 200 mln euro. Współtworzył lub zarządzał szeregiem start-upów technologicznych w obszarze Life Science, m.in. Medicalgorithmics SA, gdzie pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu w okresie 2005-2010. W tym okresie pozyskał dla firmy prawie 10 mln środków prywatnych i publicznych na rozwój technologii PocketECG. Był również odpowiedzialny za rozwój biznesu i nadzorował wprowadzenie na rynek pierwszych produktów w Europie (CE 2008, 2009) i w USA (FDA 510k, 2009). Medicalgorithmics jest obecnie notowana na GPW (ticker MDG) z wyceną rynkową przekraczającą 1,2 miliarda złotych (300 mln dolarów) głównie ze sprzedaży produktów za granicą.

Marcin współtworzył platformę transferu technologii dla klastra bio-tech-med w województwie Mazowieckim (BTM Mazovia i BTM Innovations) utworzonego wokół inwestycji w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości ponad 100 milionów Euro. Klaster zrzesza trzy największe warszawskie uniwersytety, wiodące instytuty PAN oraz kilkanaście firm i funduszy z branży Life Science. Jest również członkiem międzynarodowej sieci eksperckiej – GLG Institute. Od 2012 roku Marcin uczestniczy w niezależnych panelach eksperckich, wspierających Komisję Europejską w ocenie największego na świecie programu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w badaniach bio-farmaceutycznych – Inicjatywy Leków Innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative – IMI).

This site is registered on wpml.org as a development site.