Magdalena Tyszkiewicz

Dr Magdalena Tyszkiewicz jest absolwentką Biotechnologii na wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora w dziedzinie chemii organicznej uzyskała z wyróżnieniem w 2011 w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Za pracę zatytułowaną: „Badania strukturalne analogów antybiotyków b-laktamowych metodą dichroizmu kołowego” otrzymała nagrodę Premiera RP dla najlepszych prac doktorskich. W swej pracy naukowej skupiła się głównie nad syntezą i oznaczaniem konfiguracji absolutnej związków aktywnych biologicznie.  Po dwuletnim stażu podoktorskim na Politechnice w Berlinie odbytym w ramach stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta i BASF w 2015 dołączyła do naszego zespołu CMC. Zajmowała się opracowywaniem procesów syntetycznych oraz metod analitycznych do kontroli jakości API. Obecnie Dr Tyszkiewicz koordynuje pracę zespołu CMC i jest odpowiedzialna za współpracę z zewnętrznymi wytwórcami API i DP.

Jest współautorem 15 publikacji naukowych, jednego rozdziału w książce oraz jednego patentu.

This site is registered on wpml.org as a development site.