Bruce Conway

Główny Doradca ds. Biologii i Farmakologii. Biolog i farmakolog z 20-letnim doświadczeniem w projektach B+R, od wczesnego etapu biologii do badań klinicznych.

Pracował między innymi w University of Massachusetts Medical Center, Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Development (1996-2006) oraz w Institutes for Pharmaceutical Discovery (2006-2012). W firmie J&J kierował projektem, który doprowadził do rejestracji leku Invokana TM (cukrzyca typu 2) oraz trzech innych związków, które dotarły do fazy badań klinicznych. W Institutes for Pharmaceutical Discovery, dr Conway był współkierownikiem dwóch projektów oraz nadzorował współpracę z szeregiem czołowych uniwersytetów (Yale, Columbia, Harvard). Dr Conway jest współautorem ponad 30 publikacji oryginalnych oraz wielu prac przeglądowych i rozdziałów w książkach (Cytowania wg ISI: >2244, Index H: 26). Jest również współautorem 9 zgłoszeń patentowych. Dr Conway jest absolwentem Virginia Commonwealth University School of Medicine a staż podoktorski odbył w University of Massachusetts Medical School.