Bart Lambrecht

Jest absolwentem Uniwersytetu Gent w Belgii, gdzie uzyskał dyplom lekarza i tytuł doktora nauk medycznych w latach 1993 i 1999. Od 2002 r. specjalizował się w Medycynie Płuc na Uniwersytecie Erasmusa w Rottterdamie, gdzie w 2005 r. uzyskał tytuł Profesora Chorób Płuc. W 2007 r. powrócił do Belgii uzyskując od rządu flamandzkiego wyjątkowy Odysseus Grant i został Profesorem Chorób Płuc Uniwersytetu w Gent. W 2012 r. został dyrektorem Centrum Badań Chorób Zapalnych VIB w Gent. Jest laureatem prestiżowego grantu ERC i redaktorem w czasopismach The Journal of Experimental Medicine, Mucosal Immunology i Trends in Immunology.

Bart Lambrecht jest (współ)autorem ponad 200 artykułów naukowych w dziedzinie astmy i alergii. Badania jego zespołu koncentrują się na roli komórek dendrytycznych w stymulowaniu odpowiedzi układu odpornościowego w płucach. W 2014 r. za wybitne osiągnięcia naukowe został wyróżniony prestiżową nagrodą Francqui.