O nas

  • Molecure S.A.
  • Nasz zespół

O firmie Molecure SA

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio dziesięciu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada znaczące doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym związkiem Molecure jest OATD-02, doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do leczenia nowotworów, który zgodnie z oczekiwaniami rozpocznie fazę 1/2 badań klinicznych w drugiej połowie 2022 roku.

Firma Molecure zawarła z Galapagos umowę o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację leku OATD-01. OATD-01 (GLPG4716) jest gotowym do fazy 2 inhibitorem chitotriozydazy/kwaśnej chitynazy ssaków (CHIT1/AMCase) przeznaczonym do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementami włóknienia.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Nasz zespół

Nasz zespół łączy unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych z doświadczeniem biznesowym zespołu zarządzającego, z pasją eksplorując nieodkryte dotąd obszary.

Zarząd

Marcin Jan Szumowski
PREZES ZARZĄDU
Sławomir Piotr Broniarek
CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Gołębiowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Zasłona
CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Rajczuk-Szczepańska
CZŁONEK ZARZĄDU

Zespół zarządzający

Jacek Olczak
Dyrektor Chemii Medycznej
Samson Fung
Chief Medical Officer
Magdalena Tyszkiewicz
Dyrektor CMC
Anna Bajera
Dyrektor Operacyjny Badań Klinicznych
Marta Dudek
Dyrektor Medyczny
Nicolas Beuzen
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Marta Borkowska
Dyrektor Biura Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Żółkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Piec
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Kamiński
Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Gromek
Członek Rady Nadzorczej
Nancy Van Osselaer, PhD
Członek Rady Nadzorczej
Paul Van der Horst, PhD
Członek Rady Nadzorczej